Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

флаг на ЕС Транспорт и транспортна инфраструктура

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ" е единствената специализирана администрация, изпълняваща функции в съответствие с вътрешното и международното право за осъществяване международните задължения на Република България по обслужването, проучването и поддържането на условията за корабоплаване по река Дунав.

Като орган на изпълнителната власт ИАППД осъществява дейности в интерес на обществото и в съответствие с поетите от българската държава международни ангажименти (задължения) съгласно Белградската конвенция за режима на корабоплаване по Дунава, Споразумение между правителството на Р България и Румъния относно поддържането и подобряването на фарватера в българо-румънския участък на р. Дунав от 13.02.1956 г., Меморандума за разбирателство за развитието на общоевропейски транспортен коридор VІІ (река Дунав) и други международни и вътрешни нормативни актове.

Основните приоритети в дейността на Агенцията са свързани с осигуряване условия за безопасно корабоплаване в българския участък на река Дунав, поддържане, модернизация и изграждане на транспортната инфраструктура, подобряване управлението, изпълнението и успешното финализиране на проекти, финансирани със средства на Европейския съюз.

Във връзка с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. за обявяване на извънредно положение в Република България и разрастващата се епидемия от COVID-19, Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ уведомява всички потребители на предоставяните от Агенцията услуги за следното:

  1. Предоставянето на административни и технически услуги няма да бъде преустановявано.
  2. Препоръчваме заявяването на услугите и получаването на документите да се извършва чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, чрез електронната поща на агенцията - адрес електронна поща.
  3. С цел максимално намаляване необходимостта от физическо посещаване в сградата на администрацията, предоставяме възможност за комуникация с ИАППД чрез Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване). Същата е достъпна на адрес: https://edelivery.egov.bg/.
    Помощна информация за системата може да намерите на: https://edelivery.egov.bg/Help.
    За целта е предоставена възможност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe

водни стоежи

Водни стоежи в българския участък
на река Дунав за  01 декември, 2020
Хидрометеорологични станции
станциякило­метърводен стоеж [cm]
водно количество [m3/s]
разлика за 24 ч.
[cm]
t вода
[°C]
Ново село833.60 148 Q: 3 300 +168.0
Видин790.30 188   -208.5
Лом743.30 210 Q: 3 473 -107.1
Оряхово678.00 96 Q: 3 504 -158.8
Никопол597.50 188   -88.5
Свищов554.30 136 Q: 3 783 -127.2
Русе495.60 130 Q: 3 875 -17.5
Тутракан433.00 180   -77.7
Силистра375.50 158 Q: 3 958 -67.6

След 7:00 часа́, водните стоежи се показват в сиво, което означава, че са от предния ден. При въвеждане на нивото от дежурния, цвета на числото се променя на син, за да обозначи актуален воден стоеж.

Автоматични станции
станциякило­метърводен стоеж [cm] разлика за 24 ч.
[cm]
t вода
[°C]
Ново село833.60 148 +168.0
Видин790.30 188 -208.5
Лом743.30 210 -107.1
Оряхово678.00 96 -158.8
Никопол597.50 188 -88.5
Свищов554.30 136 -127.2
Русе495.60 130 -17.5
Тутракан433.00 180 -77.7
Силистра375.50 158 -67.6
прогноза за  03 декември, 2020

Русе: спадане 18 cm, очаквано ниво 112 cm.
Силистра: спадане 12 cm, очаквано ниво 146 cm.

статистика на водните нива

активни щормови явления

Ново село

Щормово явление обявено:
2020-12-01 04:55:52

видимост 50 ÷ 500m

Лом

Щормово явление обявено:
2020-12-01 04:52:02

видимост 500 ÷ 1000m

Оряхово

Щормово явление обявено:
2020-12-01 06:24:20

видимост 500 ÷ 1000m

Свищов

Няма активни щормови явления.

Русе

Няма активни щормови явления.

Силистра

Няма активни щормови явления.

критични участъци

 

На тази страница ще намерите актуална информация за участъците с повишен риск за корабоплаването от километър 374.00 до километър 610.00.

Схеми на всички критични райони в българския участък
(от км.374.10 до км. 610.00)

За всички останали участъци, можете да получите информация тук.

навигационна обстановка

-> PDF

-> PDF

ЕНК и РИС индекс

РИС индекс

РИС индексът е списък от кодове на местоположението (ISRS) с допълнителна информация за обектите, като характеристика (име, фарватер, ...), ограничения (дълбочина, клиренс на мост, далекопровод, ...), работно време и т. н..

Националният РИС индекс свалете от тук


електронни навигационни карти

Програма за визуализиране на електронните карти, можете да свалите от сайта на 7Cs
Ако имате някакви препоръки или забележки по публикуваните в момента ЕНК моля изпратете на електронна поща: адрес електронна поща

електронни навигационни карти
Български участък
(km375 - km610)
23.11.2020

Електронни навигационни карти за други държави може да намерите тук.