Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

флаг на ЕС Транспорт и транспортна инфраструктура

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ" е единствената специализирана администрация, изпълняваща функции в съответствие с вътрешното и международното право за осъществяване международните задължения на Република България по обслужването, проучването и поддържането на условията за корабоплаване по река Дунав.

Като орган на изпълнителната власт ИАППД осъществява дейности в интерес на обществото и в съответствие с поетите от българската държава международни ангажименти (задължения) съгласно Белградската конвенция за режима на корабоплаване по Дунава, Споразумение между правителството на Р България и Румъния относно поддържането и подобряването на фарватера в българо-румънския участък на р. Дунав от 13.02.1956 г., Меморандума за разбирателство за развитието на общоевропейски транспортен коридор VІІ (река Дунав) и други международни и вътрешни нормативни актове.

Основните приоритети в дейността на Агенцията са свързани с осигуряване условия за безопасно корабоплаване в българския участък на река Дунав, поддържане, модернизация и изграждане на транспортната инфраструктура, подобряване управлението, изпълнението и успешното финализиране на проекти, финансирани със средства на Европейския съюз.

водни стоежи

Водни стоежи в българския участък
на река Дунав за  10 декември, 2018
станциякило­метърводен стоеж [cm]
водно количество [m3/s]
разлика за 24 ч.
[cm]
t вода
[°C]
Ново село833.60 104 Q: 2 788 -45.5
Видин790.20 145   +25.8
Лом743.30 176 Q: 3 091 05.8
Оряхово678.00 64 Q: 2 968 -37.2
Никопол597.50 150   -06.3
Свищов554.30 98 Q: 3 271 -26.1
Русе495.60 91 Q: 3 413 -55.6
Тутракан433.00 149   -35.3
Силистра375.50 116 Q: 3 403 -25.4

Водните стоежи и температури за Видин, Никопол и Тутракан са по автоматични измервателни станции. Разликата е от нивото в 7:00 часа́ на предния ден;.
След 7:00 часа́, водните стоежи се показват в сиво, което означава, че са от предния ден. При въвеждане на нивото от дежурния, цвета на числото се променя на син, за да обозначи актуален воден стоеж.

прогноза за  12 декември, 2018

Русе: спадане 4 cm, очаквано ниво 87 cm.
Силистра: спадане 8 cm, очаквано ниво 108 cm.

статистика на водните нива

активни щормови явления

Ново село

Няма активни щормови явления.

Лом

Няма активни щормови явления.

Оряхово

Няма активни щормови явления.

Свищов

Щормово явление обявено:
2018-12-10 02:05:35

видимост 500 ÷ 1000m

Русе

Щормово явление обявено:
2018-12-10 01:52:13

видимост 50 ÷ 500m

Силистра

Няма активни щормови явления.

критични участъци

 

На тази страница ще намерите актуална информация за участъците с повишен риск за корабоплаването от километър 374.00 до километър 610.00.

Схеми на всички критични райони в българския участък

За всички останали участъци, можете да получите информация тук.

навигационна обстановка

-> PDF

-> PDF
  • 50
  • 51 
  • 52 
  • 53 
  • 54 
  • стари известия: 

ЕНК и РИС индекс

РИС индекс

РИС индексът е списък от кодове на местоположението (ISRS) с допълнителна информация за обектите, като характеристика (име, фарватер, ...), ограничения (дълбочина, клиренс на мост, далекопровод, ...), работно време и т. н..

Националният РИС индекс свалете от тук


електронни навигационни карти

Програма за визуализиране на електронните карти, можете да свалите от сайта на 7Cs
Ако имате някакви препоръки или забележки по публикуваните в момента ЕНК моля изпратете на електронна поща: адрес електронна поща

електронни навигационни карти
Български участък
(km375 - km610)
19.11.2018

Електронни навигационни карти за други държави може да намерите тук