Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

новини

новини

  • Новият маркиращ кораб на ИАППД пристигна в Русе
  • Ръководителите на речните администрации на седем дунавски държави обсъдиха хармонизирането на услугите по Дунав
  • България стартира дългосрочните мерки за подобряване на условията за корабоплаване по река Дунав чрез извършване на драгаж