Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

новини

новини

  • Новата драга на ИАППД ще носи името „Янтра“
  • Приключи изграждането на новата драга на ИАППД
  • Започна строителството на нов понтон, част от драгиращата техника на ИАППД

ИАППД въвежда система за управление на корабоплавателния път по р. Дунав

Договор за изработване на национална система за управление на корабоплавателния път по р. Дунав (WAMS - Waterway Management System) между „АСАП“ ЕООД и Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ беше подписан днес в гр. Русе. Той е на стойност 51 600 лева с ДДС, и със срок на изпълнение 150 дни.

Системата WAMS ще събира, съхранява и систематизира информация за водния път, морфологията, критичните участъци, хидрографските измервания, драгажните работи и др., подпомагайки управленските процеси в Агенцията и вземането на решения за действията, свързани с поддържането на корабоплавателния път.

WAMS се реализира в рамките на FAIRway Danube, съфинансиран от Механизма за свързване на Европа. Основната му цел е осъществяване на координирани и хармонизирани дейности, чрез които да се събере информация за критичните участъци, водните нива и прогнози, което ще подпомогне планирането на речния транспорт по реката, проектирането на инженерни мерки или промяна на фарватера в даден участък.