Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

новини

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) ще представи резултатите от реализацията на проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Информационното събитие ще се проведе на 13 юни (вторник) от 10.00 ч. в конферентната зала на хотел „Космополитан“, ул. „Добри Немиров“ №1, гр. Русе.

Изпълнителният директор на ИАППД Павлин Цонев ще представи визуализация от работата на специализирания катамаран за хидрографски проучвания, предмет на доставка по проекта.

Плавателният съд е снабден с хидрографска апаратура и лазерна система, които служат за заснемане на дълбочините в речното корито и създаване на модел на терена по протежение на брега, островите и заливите. По този начин се дават насоки за състоянието и потенциалното изменение на корабоплавателния път в българския участък от река Дунав.

Проектът се изпълнява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ №ДОПТТИ-5/30.03.2016 г., финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. чрез Европейски фонд за регионално развитие

Обща стойност на проекта: 6 146 508 лв.

Източници на финансиране:

  • Европейски фонд за регионално развитие – 5 224 531 лв. – 85%
  • Национално съфинансиране – 921 976 лв. – 15 %

Начало на проекта: 31 март 2016 г.

Край на проекта: 31 януари 2018 г.