Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

новини

Моряците наричат така периодите от годината, когато водните нива се покачват и са благоприятни за корабоплаването или по-точно майският прилив и пълноводието на реката след зимата. Именно това съвпада с цъфтежа на черешите, чието име носи.

Една от дейностите на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) е да издава прогнози за нивото на реката с двудневен и едноседмичен срок и да уведомява заинтересованите държавни и общински органи при вероятност от поява на опасни води. Данните се събират от автоматични станции и служители на Дирекция „Хидрология и хидрометеорология“ (ХХМ) към ИАППД. Дирекцията издава и тридневна прогноза за вероятността от поява на ледоход за района на гр. Русе, като точността й зависи от точността на метеорологичната прогноза.

Ледовите явления по река Дунав се наблюдават през месеците от декември до март, но най-често появата им е през месец януари. Интересен факт е, че наличието на ледови режим през последните 30 зими намалява.

През зимите на 1941 – 42 г. реката е напълно скована и се извършват спасителни акции по целия български бряг, през 1953 – 1954 г. ледовият режим е 89 дни, а през 1984 – 85 г. в района на гр. Тутракан се образува натрупване на ледени блокове, достигнащи 11 m дебелина.

Според директор на Дирекция ХХМ инж. Константин Ялъмов влияние върху ледовия режим на реката оказват хидровъзлите Железни врата I и II, които задържат образувалия се лед и изпускат вода от голяма дълбочина, която е с температура по-висока от точката на замръзване. Статистиката показва, че наличието на хидровъзли рязко намалява броя на зимите с ледови явления. Периодът до изграждането на хидровъзела 1941 – 1973 г. се характеризира с по-често наличие на лед по реката – 69.7%, а в периода след него 1974 – 2016 г. тези случаи са 50%. Значително е намаляло и замръзването на реката, като случаите са само два.

Първите метеорологични наблюдения от нов тип по нашите земи датират от 1860 г. Те са правени в Австро-унгарското консулство в Русе посредством първата станция по поръчка на Австрийския метеорологичен институт във Виена за обслужване на корабоплаването по р. Дунав, в която се помествали барометър, термометър и дъждомер.

След освобождението на България началникът на създадената в Русе на 31 юли 1879 г. Дунавска флотилия и Морска част – капитан-лейтенант Зинови Петрович Рожественски – поема инициативата за строеж на специална сграда за метеорологична станция и набавянето на нови подходящи уреди, апарати и съоръжения.

Строежът на метеорологичната станция е реализиран през 1884 г. върху място, откупено от войводата Панайот Хитов. Постройката е каменна кула, известна с името Флотската кула. Оттук се водят наблюдения и се извършва сигнализация от моряците на вахта към залива пред кулата.

Флотската кула пази надписи от моряци, служили в Дунавската флотилия. Сред тях е и поетът Никола Вапцаров – стажант там през 1930 г.

Тя е един от символите на гр. Русе и заедно с паметника на моряка и флотската казарма са свидетели на онези времена, за които са написани думите: „От тук започна българското морячество“.

През 2015 г. в сградата бе открита музейна сбирка, отворена за свободно посещение от всички желаещи да я разгледат.