Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

профил на купувача

Обща информация за възложителя:

  • наименование:Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”
  • партиден номер в РОП:00665
  • официална страница в интернет:https://www.appd-bg.org
  • адрес:7000, гр. Русе, бул. Славянска №6
  • лице за контакт:Розалина Танкова адрес електронна поща
  • работно време:понеделник ÷ петък, 8:00 ÷ 12:00, 12:45 ÷ 16:45

Обществени поръчки обявени след 1.10.2014 г.

тема

статус

създадена на

№ в РОП

Доставка на стоманени въжета

възложена

01.04.2015 г.

пазарни консултации

 Покупка на кораб за маркиране на корабоплавателния път

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки:

Трайчо Дамянлиев

Окончателен доклад

 ИМТ - ЕООД

Запитване за оферта

 Покупка на малък кораб за специализирани измервания

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки:

Трайчо Дамянлиев  Елена Борисова

Доклад на Т. Дамянлиев  Доклад на Е. Борисова

Българска геоинформационна компания


Здравей г-н Ялъмов,
В крайно ограниченото време, с което разполагам, мога да ви
направя следните предложения за интересуващите ви видове
оборудване.
1. Нивелир: Trimble DiNi 07 (моля, виж приложената
спецификация), с масивна дървена тринога, 4-m сгъваеми
лати – 2 бр., жабки – 2 бр., стойки за латите – 2 бр.;
индикативка цена 7900 лв.
2. Ехолот: Ohmex Sonarmite (моля, виж приложената
спецификация), съгласно офертата от 08.06.2015 г.;
индикативна цена 9900 лв.
3. Далекомер: Laser Technology TruPulse (моля, виж
приложената спецификация); индикативка цена 2950 лв.
4. ГНСС система – подвижен и базов приемник с радиовръзка:
Trimble R2 (подвижен; моля, виж приложената спецификация),
SPS855 (базов; моля, виж приложената спецификация), контролер
Trimble TSC3 или Slate, карбонов щок 2 m с бипод, скоба за
контролера, масивна дървена тринога с глава за центриране с
оптически отвес, дребни принадлежности (устройства за зареждане
и др.), софтуер за последваща обработка. Индикативна цена
63700 лв.
Обща индикативна стойност на предложеното оборудване: 84450 лв
Предложените образци са перспективни, подлежат на
усъвършенстване и е малко вероятно да бъдат спрени от
производство през следващите няколко години. Всички цени са
индикативни, без ДДС и са валидни до 31.12.2015.

С най-добри пожелания,
Момчил Минчев
"Българска геоинформационна компания"
София 1618, бул. "Цар Борис III" 168, офис 32
Тел/факс (02) 855 41 52
Мобилен: 0888 220 391
e-mail: minchev@trimbul.com
http://www.trimbul.com

 Приложения

DutchWorkboats B.V.

 Изработване и инсталиране на система за наблюдение на корабоплавателния път

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки:

Александър Евтимов

Отчет на А. Евтимов

 Изработване и внедряване на система за прогнозиране на водното ниво

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки:

Юрисконсулт

становища от АОП

Покупка на малък кораб за специализирани измервания

Дата
06.03.2017 г.

Номер в РОП
00042-2017-0003

По проект
FAIRway Danube, финансиран от МСЕ, сектор „Транспорт“, споразумение за финансиране № INEA/CEF/TRAN/M2014/1043119.

Статус
Отворена

Обект на процедурата
Доставки

Краен срок за подаване на документи
понеделник, 24.04.2017 г., 17:30 ч.

Работа на комисията

Възлагане/прекратяване

Договор