Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

флаг на ЕС Транспорт и транспортна инфраструктура

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ" е единствената специализирана администрация, изпълняваща функции в съответствие с вътрешното и международното право за осъществяване международните задължения на Република България по обслужването, проучването и поддържането на условията за корабоплаване по река Дунав.

Като орган на изпълнителната власт ИАППД осъществява дейности в интерес на обществото и в съответствие с поетите от българската държава международни ангажименти (задължения) съгласно Белградската конвенция за режима на корабоплаване по Дунава, Споразумение между правителството на Р България и Румъния относно поддържането и подобряването на фарватера в българо-румънския участък на р. Дунав от 13.02.1956 г., Меморандума за разбирателство за развитието на общоевропейски транспортен коридор VІІ (река Дунав) и други международни и вътрешни нормативни актове.

Основните приоритети в дейността на Агенцията са свързани с осигуряване условия за безопасно корабоплаване в българския участък на река Дунав, поддържане, модернизация и изграждане на транспортната инфраструктура, подобряване управлението, изпълнението и успешното финализиране на проекти, финансирани със средства на Европейския съюз.

Във връзка с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. за обявяване на извънредно положение в Република България и разрастващата се епидемия от COVID-19, Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ уведомява всички потребители на предоставяните от Агенцията услуги за следното:

  1. Предоставянето на административни и технически услуги няма да бъде преустановявано.
  2. Препоръчваме заявяването на услугите и получаването на документите да се извършва чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, чрез електронната поща на агенцията - адрес електронна поща.
  3. С цел максимално намаляване необходимостта от физическо посещаване в сградата на администрацията, предоставяме възможност за комуникация с ИАППД чрез Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване). Същата е достъпна на адрес: https://edelivery.egov.bg/.
    Помощна информация за системата може да намерите на: https://edelivery.egov.bg/Help.
    За целта е предоставена възможност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe

водни стоежи

Водни стоежи в българския участък
на река Дунав за  06 декември, 2021

Хидрометеорологични станции
станциякило­метър воден стоеж [cm]
водно количество [m3/s]
разлика
за 24 ч. [cm]
t вода
[°C]
Ново село833.60 196 Q: 4 084 +33 7.3
Лом743.30 233 Q: 3 783 +21 7.3
Оряхово678.00 105 Q: 3 683 +16 8.1
Никопол597.50 167   +14 7.9
Свищов554.30 112 Q: 3 454 +17 7.5
Русе495.60 90 Q: 3 444 +24 7.4
Силистра375.50 77 Q: 3 094 +21 7.3

След 7:00 часа́, водните стоежи се показват в сиво, което означава, че са от предния ден. При въвеждане на нивото от дежурния, цвета на числото се променя на син, за да обозначи актуален воден стоеж.

Автоматични хидрометрични станции
станциякило­метърводен стоеж [cm] промяна за
последните 6 часа
t вода
[°C]
Ново село833.60 193 lang('hydro.rise')7.9
Гомотарци819.00 58 lang('hydro.rise')7.7
мост Видин796.00 223 lang('hydro.rise')
Лом743.30 245 lang('hydro.falling')7.2
Козлодуй703.90 15 lang('hydro.rise')8.3
Горни Вадин653.60 -54 lang('hydro.rise')8.7
Байкал640.80 -25 lang('hydro.rise')8.2
Загражден625.00 -25 lang('hydro.rise')8.4
Никопол597.50 181 lang('hydro.rise')7.8
Свищов554.30 129 lang('hydro.rise')8.3
мост Русе488.70 102 lang('hydro.rise')
Ряхово465.40 -121 lang('hydro.rise')7.5
Малък Преславец413.90 -70 lang('hydro.rise')7.6
ОЩЕ...

активни щормови явления

Ново село

Няма активни щормови явления.

Лом

Няма активни щормови явления.

Оряхово

Няма активни щормови явления.

Свищов

Щормово явление обявено:
2021-12-05 18:45:07

видимост 50 ÷ 500m

Русе

Щормово явление обявено:
2021-12-06 01:49:57

видимост 500 ÷ 1000m

Силистра

Щормово явление обявено:
2021-12-05 16:54:52

видимост 50 ÷ 500m

ОЩЕ...

критични участъци

В тази секция ще намерите актуална информация за участъците с повишен риск за корабоплаването от километър 374.00 до километър 610.00.

ОЩЕ...

навигационна обстановка

-> PDF
ОЩЕ...

ЕНК и РИС индекс

РИС индекс

РИС индексът е списък от кодове на местоположението (ISRS) с допълнителна информация за обектите, като характеристика (име, фарватер, ...), ограничения (дълбочина, клиренс на мост, далекопровод, ...), работно време и т. н..

Националният РИС индекс свалете от тук


електронни навигационни карти

Програма за визуализиране на електронните карти, можете да свалите от сайта на 7Cs
Ако имате някакви препоръки или забележки по публикуваните в момента ЕНК моля изпратете на електронна поща: адрес електронна поща

електронни навигационни карти
Български участък
(km375 - km610)
25.11.2021

ОЩЕ...