Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

новини

новини

  • ИАППД придобива нова съвременна апаратура за сканиране на речното дъно с европейски проект
  • Ново хидрографско оборудване ще подпомага работата на ИАППД
  • Над 500 посетители посрещна Флотската кула в Световният ден на метеорологията

Първи проучвания на р. Дунав с новодоставения кораб на ИАППД

                     

С новодоставения хидрографен кораб на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) по проект FAIRway Danube започна изпълнението на пилотни дейности, част от които е извършването на хидрографни измервания на реката.

Целта на измерванията е да се проучат дълбочините на реката и да се изготвят карти, необходими за актуализирането на навигационно-пътната обстановка.

В периода 17-24 април 2018 г. бяха обследвани критични за корабоплаването участъци от реката – о-в Кондур, о-в Милка и о-в Вардим, в следствие на което корабоплавателният път беше коригиран.

Събраните данни се използват и за анализ на необходимостта от извършване на драгажна дейност, с оглед обезпечаване на корабоплавателния път.

Припомняме, че в края на м. февруари беше подписан договор с изпълнител за извършване на драгажна дейност, с който се гарантира корабоплаването.

Партньори по проекта:
Австрия: (viadonau); Словакия: (ARVD); Унгария: (NIF), (OVF); Хърватия: (AVP); България: (EAEMDR); Румъния: (AFDJ), (ACN)

Допълнителна информация:
Продължителност на проекта: 07/2015 - 06/2020
Бюджет:  23.4 млн. евро
Съфинансиране от ЕС (МСЕ): 19.6 млн. евро