Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

новини

новини

  • ИАППД приключи работа по осигуряване на корабоплавателния път в района на островите Белене и Вардим
  • ИАППД осигури нов корабоплавателен път в района на остров Батин
  • ИАППД придобива нова съвременна апаратура за сканиране на речното дъно с европейски проект

Ръководителите на речните администрации на седем дунавски държави обсъдиха хармонизирането на услугите по Дунав

Сътрудничеството между различните международни проекти и инициативи е от ключово значение за създаването на синергия и подобрени условия на плавателния път на река Дунав. Това заяви изпълнителният директор на ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав“ Павлин Цонев при откриването на среща на Борда на директорите по проект Danube STREAM, на която Агенцията беше домакин.   Проектът се финансира от програма „Дунав“ 2014-2020, а бордът включва ръководителите на дунавските речни администрации от Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Румъния, Сърбия и България. В рамките на срещата, която се проведе на 20 и 21 юни 2018 г. в гр. Варна, беше обсъден напредъкът в изпълнението на отделните дейности по проекта и хармонизирането на предоставяните услуги по цялото плавателно течение на река Дунав. Основната задача на Борда на директорите е да координира дейностите на международно ниво и да следи за изпълнението на транснационалните споразумения относно нивото на предоставяните речни услуги.

В рамките на своето посещение в България директорите на специализираните речни администрации посетиха варненската корабостроителница МТГ „Делфин“, където се запознаха със строителството на новия маркиращ кораб  на ИАППД за обозначаване корабоплавателния път. Доставката на кораба е част от изпълнението на проект FAIRway Danube, финансиран по Механизма за свързване на Европа. Новопостроеният маркиращ кораб се очаква да бъде доставен в гр. Русе до края на месец август.