Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

новини

новини

  • Новият шалан на ИАППД вече е в Русе
  • Набелязаха мерки за обезпечаване на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на р. Дунав
  • Новият понтон на ИАППД вече е в Русе

ИАППД въвежда система за управление на корабоплавателния път по р. Дунав

Договор за изработване на национална система за управление на корабоплавателния път по р. Дунав (WAMS - Waterway Management System) между „АСАП“ ЕООД и Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ беше подписан днес в гр. Русе. Той е на стойност 51 600 лева с ДДС, и със срок на изпълнение 150 дни.

Системата WAMS ще събира, съхранява и систематизира информация за водния път, морфологията, критичните участъци, хидрографските измервания, драгажните работи и др., подпомагайки управленските процеси в Агенцията и вземането на решения за действията, свързани с поддържането на корабоплавателния път.

WAMS се реализира в рамките на FAIRway Danube, съфинансиран от Механизма за свързване на Европа. Основната му цел е осъществяване на координирани и хармонизирани дейности, чрез които да се събере информация за критичните участъци, водните нива и прогнози, което ще подпомогне планирането на речния транспорт по реката, проектирането на инженерни мерки или промяна на фарватера в даден участък.