Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

новини

новини

  • Новият шалан на ИАППД вече е в Русе
  • Набелязаха мерки за обезпечаване на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на р. Дунав
  • Новият понтон на ИАППД вече е в Русе

ИАППД подписа договор за доставка на тръби в рамките на проекта за модернизация на корабоплавателния път по р. Дунав

Договор за доставка на тръби за транспортиране на наноси подписа Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. След проведена обществена поръчка беше избрана фирма „НБИ Консорциум“, като договорът е на обща стойност 745 789 лева без ДДС.

ИАППД ще използва тръбите за транспортиране на наноси при изпълнение на драгажни работи за подобряване на условията за корабоплаване в българския участък на река Дунав.

Доставката на тръбите е част от проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав чрез доставка на оборудване“, съфинансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020.

Целта му е да осигури изпълнение на ангажиментите на ИАППД за поддържане на фарватера в българския участък на река Дунав. В неговите рамки ще бъдат закупени още драга, шалан, понтон и маневрен кораб.