Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

новини

новини

  • Ден на Отворените врати във Флотската кула за Световния ден на метеорологията
  • Речните администрации на България и Румъния с общ план за действие за осигуряване на корабоплаването по р. Дунав
  • ИАППД осигури нов корабоплавателен път край остров Батин

Започна доставката на оборудване за модернизация на корабоплавателния път по р. Дунав

Днес, в гр. Русе, бе доставена част от оборудването за транспортиране на наноси по проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав чрез доставка на оборудване“, съфинансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020, по който Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ е бенефициент.

Доставчикът е „НБИ Консорциум“ ООД, който спечели обществена поръчка на стойност 745 789 лева без ДДС. Фирмата доставя 81 бр. фланшови полиетиленови тръби, 243 бр. поддържащи поплавъци за полиетиленови тръби, 26 бр. фланшови гумени тръби, 20 бр. поплавъци за маркиране и 20 бр. котви за задържане на тръбопровод.

ИАППД ще използва тръбите за транспортиране на наноси при изпълнение на драгажни работи за подобряване на условията за корабоплаване в българския участък на река Дунав. Целта на проекта е да осигури изпълнение на ангажиментите на ИАППД за поддържане на фарватера в българския участък на реката. В неговите рамки ще бъдат закупени още драга, шалан, понтон и маневрен кораб.