Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

новини

новини

  • Новият шалан на ИАППД вече е в Русе
  • Набелязаха мерки за обезпечаване на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на р. Дунав
  • Новият понтон на ИАППД вече е в Русе

ИАППД подписа договор за доставка на драгираща техника

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ инж. Павлин Цонев подписа договори за доставка на специализирана драгажна техника със  S.C.SHIPYARD ATG Giurgiu S.R.L. /С.Ц. Корабостроителница АТГ Гюргево“ ООД, Румъния. На тяхна база, фирмата ще изработи и достави понтон, шалан /плавателен съд за превоз на издрагирания материал/ и маневрен кораб. Корабостроителницата спечели обявената обществена поръчка след като предложи цена от 5 404 000 лева без ДДС за манервения кораб, 1 954 000 лева без ДДС за несамоходен шалан и 2 345 000 лева без ДДС за понтон. Новата техника трябва да бъде доставена в Русе до втората половина на следващата година.

Плавателните съдове се доставят в рамките на проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав“, по който Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ е бенефициент.

 

Проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване“ е съфинансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспорт и транспортна инфраструктура“, чрез Европейски фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 20 632 677,38 лв.