Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

новини

новини

  • Ден на Отворените врати във Флотската кула за Световния ден на метеорологията
  • Речните администрации на България и Румъния с общ план за действие за осигуряване на корабоплаването по р. Дунав
  • ИАППД осигури нов корабоплавателен път край остров Батин

Новият шалан на ИАППД вече е в Русе

 

Новият несамоходен шалан, част от драгажното оборудване на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“, пристигна в Русе. Съоръжението, с дължина 59.5 метра и широчина 9.7 метра, е построено в корабостроителница „АТГ Гюргево“ в Румъния.  Максималното му газeне е 2.35 метра. Стойността на шалана е 1 954 000 лева без ДДС. Той е предназначен за натоварване на издрагираните маси при удълбочаване или корекция на речното дъно в критичните участъци на река Дунав.

Доставката на съоръжението е част от проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване“, който се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014–2020 г. и със средства от националния бюджет. Общата стойност на всички дейности е над 20.6 милиона лева. 

С тази доставка, ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ е на финалната права в изпълнението на проекта, благодарение на който ще може да изпълнява по-добре една от своите основни задачи, а именно – поддържане на корабоплавателния път в българския участък на реката.

В  рамките на проекта се доставят още драга, понтон, маневрен кораб и тръби за пренос на наноси. Драгиращият кораб „Янтра“, тръбите и понтона вече са в Русе. Към момента в процес на изработка е единствено маневрения кораб, който се строи в корабостроителницата в Гюргево.