Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

новини

новини

  • ИАППД приключи работа по осигуряване на корабоплавателния път в района на островите Белене и Вардим
  • ИАППД осигури нов корабоплавателен път в района на остров Батин
  • ИАППД придобива нова съвременна апаратура за сканиране на речното дъно с европейски проект