Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

новини

новини

  • Обхватът на Оценката за въздействие по проект FAST Danube беше обсъдена със заинтересованите страни
  • ИАППД с нов договор за драгаж по река Дунав
  • ИАППД въвежда система за управление на корабоплавателния път по р. Дунав