Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

новини

новини

  • Ръководителите на речните администрации от седем придунавски държави подписаха споразумения за сътрудничество
  • Втори национален семинар по проект Danube Sediment се проведе в Русе
  • ИАППД обяви обществени поръчки за доставка на драгажна техника