Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

новини

новини

  • ИАППД стартира поръчки за доставка на техника за удълбочаване на река Дунав
  • Новопостроеният маркиращ кораб на ИАППД получи името „Осъм“
  • Ръководителите на речните администрации на седем дунавски държави обсъдиха хармонизирането на услугите по Дунав