Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

новини

новини

  • България стартира дългосрочните мерки за подобряване на условията за корабоплаване по река Дунав чрез извършване на драгаж
  • ИАППД проведе първия семинар по проект, свързан с управление на седиментите по р. Дунав
  • Първи проучвания на р. Дунав с новодоставения кораб на ИАППД