Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

новини

новини

  • Осигурени са 20 млн. лева от ОПТТИ за закупуване на драгираща техника за река Дунав
  • Новият кораб за специализирани измервания на ИАППД пристига в Русе
  • Оказване на консултантски услуги по проект "FAST Danube"