Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

новини

новини

  • ИАППД приключи третото драгиране на река Дунав за 2021
  • ИАППД приключи второто драгиране на река Дунав за 2021 
  • ИАППД започна драгиране в критичните участъци по р. Дунав