Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

новини

новини

  • Ръководителите на речните администрации на седем дунавски държави обсъдиха хармонизирането на услугите по Дунав
  • България стартира дългосрочните мерки за подобряване на условията за корабоплаване по река Дунав чрез извършване на драгаж
  • ИАППД проведе първия семинар по проект, свързан с управление на седиментите по р. Дунав