Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

новини

новини

  • ИАППД е домакин на международната конференция за информационни услуги за р. Дунав
  • Започнаха строителните дейности за изграждането на маркиращия кораб за ИАППД
  • ИАППД проведе национален форум на заинтересованите страни по проект Danube STREAM