Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

новини

новини

  • ИАППД ще проведе церемония по именуване на нов кораб
  • Започват изпитания на новата драгираща техника на ИАППД
  • Европейски проект осигури съвременни кораби и модерни технологии за управление на река Дунав