Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

новини

новини

  • До края на март ще завърши изграждането на новата драга на ИАППД
  • 140 години от създаването на Морската машинна школа в Русе
  • Експерти от България и Румъния обсъдиха ситуацията в общия участък на р. Дунав