Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

новини

новини

  • ИАППД започва драгиране в критичните участъци на р. Дунав
  • Новата драга на ИАППД ще носи името „Янтра“
  • Приключи изграждането на новата драга на ИАППД