Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

новини

новини

  • Новият понтон на ИАППД вече е в Русе
  • ИАППД приключи третото драгиране на река Дунав за 2021
  • ИАППД приключи второто драгиране на река Дунав за 2021