Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

новини

новини

  • Новата драга на ИАППД ще носи името „Янтра“
  • Приключи изграждането на новата драга на ИАППД
  • Започна строителството на нов понтон, част от драгиращата техника на ИАППД