Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

новини

новини

  • Приключи драгирането при островите Белене и Вардим по р. Дунав
  • Десет нови автоматични станции следят водното ниво в реално време по Дунав
  • ИАППД започна ново драгиране по река Дунав