Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

новини

новини

  • ИАППД започна ново драгиране по река Дунав
  • ИАППД подписа договор за доставка на драгираща техника
  • ИАППД подписа договор за доставка на драга