A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Проекти

Danube STREAM

Danube STREAM

Проект:
„Интелигентно, интегрирано и хармонизирано управление на плавателния път”
Идентификационен номер на проекта:
DTP1-1-088-3.1
Финансираща програма:
Транснационално сътрудничество Дунав
Приоритетна ос:
ПО 3 Подобрена свързаност на Дунавски регион
Продължителност на проекта:
33 месеца (януари 2017 г. - септември 2019 г.)
Координатор на проекта:
viadonau – Австрийската речна администрация
Партньори:
 • Австрия – Австрийска компания по водните пътища (Viadonau) - водещ партньор;
 • Словакия – Словашко предприятие за управление на водите (SVP);
 • Унгария – Генерална дирекция за управление на водите (OVF),
  Национална асоциация за радиосигнализация и информационни комуникации (RSOE);
 • Хърватия – Министерство на морското дело, транспорта и инфраструктурата (MMPI);
 • Румъния – Речна администрация на Долен Дунав – Галац (AFDJ),
  Администрация на плавателните канали (ACN);
 • Сърбия – Министерство на строителството, транспорта и инфраструктурата – Дирекция вътрешни водни пътища (Plovput);
 • България: Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” (ИАППД).
Следните Асоциирани стратегически партньори имат консултативна роля в проекта:
 • Федерално министерство на транспорта и цифровата инфраструктура (BMVI);
 • Дунавска комисия (DC);
 • Международна комисия за басейна на река Сава (ISRBC);
 • Мрежа от защитени територии по река Дунав (DANUBEPARKS).
Общ бюджет на проекта:
2 108 661.42€
Европейско финансиране:
85% (ERDF, IPA)

Danube STREAM (2017–2019) е проект на дунавските речни администрации, целящ подобряване на ефективното управление на водните пътища по река Дунав.

Основни резултати по проекта:

FIS – Портал за река Дунав

FIS порталът (Информационни услуги за фарватера) www.danubeportal.com предоставя актуална информация за параметрите на фарватера на няколко езика. В рамките на проекта, порталът беше модернизиран, разширен и включва:

 • Актуална информация за водните нива, ледови явления и плитки участъци;
 • Съобщения, свързани с трафика;
 • Информация за различни водни обекти по реката и контакти на отговорни институции;
 • Актуални навигационни карти.
FIS портал
D4D – Инфраструктура и навигационни карти

Порталът D4D показва Електронните навигационни карти на всички държави по река Дунав (както и други европейски водни пътища) безплатно и по лесно достъпен начин чрез уеб браузър на този адрес. Порталът беше актуализиран и разширен, а качеството и актуалността на данните бяха подобрени. Danube STREAM също така създаде безплатни видео уроци на дунавските езици за това как потребителите да използват софтуерите за работа с електронните карти. Видеото със субтитри на български език е достъпно в YouTube.

D4D
Приложение за маркиране на плавателния път

Платформата за обмен и публикуване на актуална информация за маркирането на плавателния път на р. Дунав също беше подобрена. Актуализираното приложение е вече налично в Словакия, Унгария, Сърбия, Румъния и България. То е достъпно чрез FIS портала.

FIS
Устойчиво управление на водния път

В сътрудничество с DANUBEparksCONNECTEDDanube STREAM разработи практически наръчник за екологосъобразно управление на водните пътища в басейна на река Дунав. Този наръчник е насочен към постигане на баланс между управлението на плавателния път и природните ресурси с крайна цел постигане на добър навигационен статус (GNS), добър екологичен статус (GES), благоприятен природозащитен статус (FCS), и поддържане на екологичното състояние на влажните зони едновременно, както се изисква от европейското законодателство.

Общ доклад за река Дунав

е информационна брошура, предназначена за речните администрации и обществеността. Докладът предоставя статистическа и друга информация за корабоплаването по река Дунав на годишна база. В рамките на Danube STREAM бяха публикувани три издания.

Common Danube Report
Тълковен речник за река Дунав

се състои от основни термини, свързани с корабоплаването по реката и географията. Той е наличен на английски и няколко дунавски езика. Достъпен е на:

Danube Glossary

” Danube STREAM анимационно видео

” Ръководителите на речните администрации на седем дунавски държави обсъдиха хармонизирането на услугите по р. Дунав

” ИАППД проведе национален форум на заинтересованите страни по проект Danube STREAM

” ИАППД стартира проект за интегрирано управление на водния път – Danube STREAM

Контакти

Контакти за България:

ИАППД,
Славянска 6, 7000 Русе, България;
Лице за контакт: Венета Попова, телефон: +359 82 298 019,
електронна поща: адрес за електронна поща© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]