A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Проекти

Danube Water Balance


Код на проекта: DRP0200156
Финансираща програма: Програма „Дунавски регион“ 2021-2027
Приоритет на програмата: По-зелен, нисковъглероден Дунавски регион
Специфична цел: 2.3: Устойчиво, интегрирано, транснационално управление на водите и седиментите в басейна на река Дунав, осигуряващо добро качество и количество на водите и баланс на седиментите
Продължителност на проекта: 30 месеца (януари 2024 - юни 2026)
Водещ партньор: Главна дирекция „Управление на водите“.
Партньори по проекта: Унгария, Австрия, Чехия, Словакия, Словения, Хърватска, Босна и Херцеговина, Сърбия, Румъния, България и Молдова.
Бюджет на проекта: 3 028 319.50 EUR
Процент на финансиране: 80% (ЕФРР)

Основните цели на проекта са:
 
• Подобрено съвместно управление на данни за планиране на управлението на водите в басейна на река Дунав
• Съвместно разработен инструмент за воден баланс за басейна на река Дунав
• Насърчаване на взаимното приемане на методологията за съвместен воден баланс чрез изграждане на капацитет

Екстремните въздействия от изменението на климата причиняват значителни проблеми с водния баланс в басейна на река Дунав (БРД) и представлява голямо предизвикателство за околната среда, икономиката и цялото общество. Управлението на водите в БРД се характеризира с разпръсната наличност на данни и различни национални методи за изчисление. Необходими са съвместно разработено управление на данни и модел на водния баланс, за да се справим с транснационалните предизвикателства на водното количество на басейна.

Проектът Danube Water Balance има за цел да преодолее тази ситуация и да допринесе за устойчиво, интегрирано транснационално управление на водите в БРД.
Общата цел на проекта е да се разработи хармонизирана система за моделиране на водния баланс в БРД.

Основните резултати ще обхващат четири области:

1. Подобрено управление на данни за настоящи и бъдещи изчисления на водния баланс.
2. Най-съвременният модел за воден баланс с отворен код за БРД, който позволява количествено определяне на компонентите на водния баланс за целия басейн и за избрани области от интерес.
3. Разработени сценарии за воден баланс за 4 избрани трансгранични притоци, а именно Морава, Тиса, Горна Сава и Дрина.
4. Подобрено разбиране на заинтересованите страни в методологията на трансграничния воден баланс: ще бъде поставен силен акцент върху участието на секторните заинтересовани страни и изграждането на капацитет.© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]