A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Проекти

NEWADA duo

лого на проекта

Проект:
NEWADA duo
Network of Danube Waterway Administrations – data & user orientation
Приоритетна ос:
“Подобряване на достъпността”
Продължителност на проекта:
24 месеца (октомври 2012 - септември 2014 г.)
Общ бюджет на проекта:
2 239 287 €
Бюджет на ИАППД в проекта:
154 158 €

Проектът NEWADA duo засилва сътрудничеството между администрациите, отговорни за поддържането на плавателния път на р. Дунав. Главната цел на NEWADA duo е да осигури безпрепятствено корабоплаване по цялото протежение на река Дунав. Това е постигнато чрез прилагането на два различни подхода. На първо място, администрациите, отговорни за поддържането на река Дунав, положиха повече усилия по отношение на съвместното координиране на техните дейности, като по този начин се предостави възможност за уеднаквяване нивото на услугите, предоставяни във връзка с инфраструктурата по р. Дунав. На второ място, са осъществени повече преки контакти с ползвателите на плавателния път, за да може занапред услугите да бъдат адаптирани в съответствие с техните специфични нужди.

Изпълнени са пилотни дейности в избрани участъци от реката и са разработени концепции, предоставящи основата за последващи дейности, които ще бъдат предложени за финансиране от различни европейски инструменти, позволяващи големи инвестиции в инфраструктурата и в оборудването за проучване и поддържане на реката.

Консорциумът се състои от всички придунавски организации, отговорни за поддържането на плавателния път (9 партньора от 7 държави), като се постигна и координация с други организации, които имат отношение.© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]