Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

навигационни условия

-> PDF

-> PDF

В тази секция ще намерите актуална информация за участъците с повишен риск за корабоплаването от километър 374.00 до километър 610.00.

Схеми на всички критични райони в българския участък
(от км.374.10 до км. 610.00)

За всички останали участъци, можете да получите информация тук.

РИС индекс

РИС индексът е списък от кодове на местоположението (ISRS) с допълнителна информация за обектите, като характеристика (име, фарватер, ...), ограничения (дълбочина, клиренс на мост, далекопровод, ...), работно време и т. н..

Националният РИС индекс свалете от тук


електронни навигационни карти

Програма за визуализиране на електронните карти, можете да свалите от сайта на 7Cs
Ако имате някакви препоръки или забележки по публикуваните в момента ЕНК моля изпратете на електронна поща: адрес електронна поща

електронни навигационни карти
Български участък
(km375 - km610)
20.02.2024

Електронни навигационни карти за други държави може да намерите тук.

Всичко за корабоводителите на едно място.

ФИС портал

FIS порталът е основният информационен портал за потребителите на плавателния път на р. Дунав по отношение на информацията за фарватера. Порталът предоставя актуална информация за водните нива, критичните участъци, ледовите явления, както и известия до корабоводителите. Освен това на него може да бъде намерена информация за различни водни обекти по реката (мостове, шлюзове, пристанища), контакти на отговорни институции, както и електронни и хартиени навигационни карти. FIS порталът е достъпен на електронен адрес: www.danubeportal.com и е наличен на английски, немски, словашки, унгарски, хърватски, сръбски, румънски и български език.

Маневрен кораб „Искър“

М/к „Искър“ е тласкач, чието предназначение е придвижването на драгажна група включваща понтон, шалан, драга и тръби. Построен и е доставен през 2022 г. от „С.Ц. Корабостроителница АТГ Гюргево“ ООД, гр. Гюргево, Румъния в рамките на проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез доставка на оборудване“, финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.
Параметрите на кораба са следните:

 • Максимална дължина – 26.50 m;
 • Максимална ширина – 9.70 m;
 • Максимално газене – 1.35 m.
моторен кораб "Искър"

Несамоходен шалан 1139

Специализирано средство за натоварване на издрагирани маси при удълбочаване или корекция на речното дъно. Построено и доставено през 2021 година в „С.Ц. Корабостроителница АТГ Гюргево“ ООД, гр. Гюргево, Румъния в рамките на проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез доставка на оборудване“, финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.
Параметрите на шалана са следните:

 • Максимална дължина – 59.50 m;
 • Максимална ширина – 9.70 m;
несамоходен шалан 1139

Драгажен понтон 1140

Специализирано съоръжение за натоварване на драгажни маси. Построено и доставено през 2021 година от „С.Ц. Корабостроителница АТГ Гюргево“ ООД, гр. Гюргево, Румъния в рамките на проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез доставка на оборудване“, финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.
Параметрите на понтона са следните:

 • Дължина – 34.50 m;
 • Ширина – 11.40 m;
драгажен понтон 1140

Специализирано драгажно съоръжение „Янтра“

Специализирано драгажно съоръжение за драгиране на критичните участъци по река Дунав. Построено и доставено през 2021 г. от „Корабостроителници Дамен Горинхем БВ“, Кралство Нидерландия в рамките на проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез доставка на оборудване“.
Параметрите на съоръжението са следните:

 • Максимална дължина – 49.30 m;
 • Максимална ширина – 7.95 m;
 • Максимална дълбочина на драгиране – 14.00 m.
специализирано драгажно съоръжение "Янтра"

Моторен кораб „Осъм“

М/к „Осъм“ е кораб за хидрографски проучвания и обозначаване на корабоплавателният път, построен е и е доставен през 2018 г. от варненската корабостроителница "М ТГ Делфин" в рамките на проект FAIRway Danube, финансиран по Механизма за свързване на Европа.
Параметрите на кораба са следните:

 • Максимална дължина – 34.00 m;
 • Максимална ширина – 9.80 m;
 • Максимално газене – 1.30 m.
моторен кораб "Осъм"

Хидрографен катер Рс 2070

Специализиран плавателен съд за извършване на хидрографни измервания, построен и доставен през 2018 г. от варненската корабостроителница „МТГ Делфин“ в рамките на проект FAIRway Danube, финансиран по Механизма за свързване на Европа. Корабът е снабден с оборудване за извършване на високоточни хидрографски измервания, чрез които основно ще се събира информация за промените, настъпващи в критичните участъци.
Параметрите на кораба са следните:

 • Максимална дължина – 7.70 m;
 • Максимална ширина – 3.00 m;
 • Максимално газене – 0.40 m.
Хидрографен катер

Моторен кораб „Дунав 1“

М/к „Дунав 1“ е специализиран катамаран, извършващ хидрографски измервания в плитчини и тесни участъци. Построен е през 2017 г. в град Варна в ККЗ “МТГ Делфин“. Плавателният съд е снабден с най-модерното хидрографско оборудване до момента – LiDAR и многолъчев ехолот, с помощта на което се извършва пълния комплекс от дейности, свързани с хидрографските проучвания в общия българо-румънски участък от реката.
Параметрите на кораба са следните:

 • Максимална дължина – 24.18 m;
 • Максимална ширина – 7.36 m;
 • Максимално газене – 1.19 m.
моторен кораб "Дунав 1"

Хидрографна лодка Рс 2306

 • Максимална дължина – 4.96 m;
 • Максимална ширина – 1.84 m;
 • Максимално газене – 0.25 m.
хидрографна лодка Рс 2306

Моторен кораб „Вит“

М/к “Вит” е хидрографен кораб , построен през 1979 г. в град Бургас в ККЗ „Илия Бояджиев“. Основната му дейност е поддържането на навигационно пътевата обстановка.
Параметрите на кораба са следните:

 • Максимална дължина – 41.25 m;
 • Максимална ширина – 7.85 m;
 • Максимална височина – 8.75 m;
 • Максимално газене – 1.39 m.
моторен кораб "Вит"

Плаващ кран „Титан“

Кран „Титан“ е построен през 1955 г. в град Будапеща, Унгария в корабостроителен завод „Гатц-Ендражик“.
Параметрите на крана са следните:

 • Максимална дължина – 40.00 m;
 • Максимална ширина – 19.00 m;
 • Максимална височина – 37.80 m;
 • Максимално газене – 1.95 m
плаващ кран "Титан"

Самоходни шалани: СШ - 1, СШ – 2 и СШ – 3

Предназначени са да транспортират извлечения след драгажна дейност материал. Построени са съответно през 1987 г., 1989 г. и 1990 г. в тогавашен СССР.
Параметрите на шаланите са следните:

 • Максимална дължина – 47.90 m;
 • Максимална ширина – 8.22 m;
 • Максимална височина – 9.55 m;
 • Максимално газене – 1.94 m.
самоходен шалан СШ-3

Нефтосъбирач „Поморие“

Нефтосъбирач „Поморие“ е предназначен за събиране на нефтени петна при възникнали аварии, както и за приемане на нефтоводни смеси от други плавателни съдове. Построен е през 1981 г. в „Ярославский Завод“, гр. Ярослав в тогавашен СССР.
Параметрите на нефтосъбирача са следните:

 • Максимална дължина – 17.71 m;
 • Максимална ширина – 4.30 m;
 • Максимална височина – 5.80 m;
 • Максимално газене – 1.68 m.

Моторен кораб „Тодор Каблешков“

(извън експлоатация от 2018 г.)

М/к „Тодор Каблешков“ е хидрографен кораб, построен през 1962 г. в град Корнайбург, Австрия. Основната му задача е поддържането на навигационно пътевата обстановка.
Параметрите на кораба са следните:

 • Максимална дължина – 45.09 m;
 • Максимална ширина – 7.05 m;
 • Максимална височина – 5.90 m;
 • Максимално газене – 1.40 m
моторен кораб "Тодор Каблешков"
моторен кораб "Янтра"

Моторен кораб „Янтра“

(извън експлоатация от 2020 г.)

М/к „Янтра“ е плавателен съд тип влекач. Построен е през 1970 г. в град Бургас в ККЗ „Илия Бояджиев“.
Параметрите на кораба са следните:

 • Максимална дължина – 24.00 m;
 • Максимална ширина – 6.60 m;
 • Максимална височина – 7.40 m;
 • Максимално газене – 1.17 m

Дълбачка „Вида“

Д/ка „Вида“ е плаващо средство, предназначено да извършва драгажна дейност. Построено е през 1981 г. в град Комарно, тогавашна Чехословашка социалистическа република.
Параметрите на дълбачката са следните:

 • Максимална дължина – 38.93 m;
 • Максимална ширина – 7.67 m;
 • Максимална височина – 6.70 m;
 • Максимално газене – 1.05 m.
дълбачка "Вида"

УП - 6

УП – 6 е спомагателно средство, което се използва при разставяне на драгажното съоръжение д/ка “Вида“. Построено е през 1979 г. в Саратовски съдостроителен завод, в тогавашната Руска съветска федеративна социалистическа република.
Параметрите на съоръжението са следните:

 • Максимална дължина – 15.25 m;
 • Максимална ширина – 4.25 m;
 • Максимална височина – 3.27 m;
 • Максимално газене – 0.49 m