A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Агенцията / Бюджет

Бюджет

БЮДЖЕТ на ИА „Проучване и поддържане на река Дунав” за 2024 г.

12.03.2024 г.

I. Бюджет по икономическа класификация
  ПОКАЗАТЕЛИ Закон за
бюджет 2024 г.
I. ОБЩО ПРИХОДИ 59 400
1. Приходи и доходи от собственост 55 000
2. Държавни такси 4 400
3. Глоби, санкции и наказателни лихви 0
4. Други неданъчни приходи 0
5. Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите 0
6. Приходи от концесии 0
7. Помощи и дарения от страната  
8. Помощи и дарения от чужбина  
  ПОКАЗАТЕЛИ Закон за
бюджет 2024 г.
1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г. 1 585 800
2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. 1 278 000
  ПОКАЗАТЕЛИ Закон за
бюджет 2024 г.
  Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)  
  Предоставени трансфери (-)  

 

  ПОКАЗАТЕЛИ Закон за
бюджет 2024 г.
  I. ОБЩО РАЗХОДИ 3 875 700
  1. Текущи разходи 3 875 700
1.1. Персонал (§ 01, § 02 и § 05) 2 575 700
1.2. Издръжка и други текущи разходи (§ 10 и § 46) 1 278 000
в т.ч. текущи разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии  
1.3. Платени данъци, такси и адмнистративни санкции (§ 19) 22 000
  2. Капиталови разходи (§ 51, § 52 и § 53) 0
в т.ч. капиталови разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии  
 II. НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ  
  Щатни бройки 120
  Средногодишни щатни бройки 120

 

Програмен формат на бюджета

12.03.2024 г 

Бюджет по програми
Бюджетна програма “Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност”
  ПОКАЗАТЕЛИ Закон за
бюджет 2024 г.
  I. ОБЩО РАЗХОДИ 3 875 700
  1. Общо ведомствени разходи 3 875 700
1.1. Персонал 2 575 700
1.2. Издръжка 1 300 000
1.3. Капиталови разходи  
 II. НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ  
  Щатни бройки 120
  Средногодишни щатни бройки 120

 

Отчети по месеци и тримесечия за 2024 г.

 

Месечен касов отчет за м. Януари 2024 г.

Месечен касов отчет за м. Февруари 2024 г.

Месечен касов отчет за м. Март 2024 г.

Тримесечен касов отчет за I-во тримесечие на 2024 г.

Месечен касов отчет за м. Април 2024 г.

Месечен касов отчет за м. Май 2024 г.

 

Архив

 

Архив 2023
Касови отчети 2023
Прегледайте или изтеглете файл за Архив 2023 от тук

Архив 2022
Касови отчети 2022
Прегледайте или изтеглете файл за Архив 2022 от тук

Архив 2021
Касови отчети 2021
Прегледайте или изтеглете файл за Архив 2021 от тук

Архив 2020
Касови отчети 2020
Прегледайте или изтеглете файл за Архив 2020 от тук

Архив 2019
Касови отчети 2019
Прегледайте или изтеглете файл за Архив 2019 от тук

Архив 2018
Касови отчети 2018
Прегледайте или изтеглете файл за Архив 2018 от тук

Архив 2017
Касови отчети 2017
Прегледайте или изтеглете файл за Архив 2017 от тук

Архив 2016
Касов отчет 2016
Прегледайте или изтеглете файл за Архив 2016 от тук


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]