A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Връзки с обществеността / Новини / Церемония по именуване на кораб

Церемония по именуване на кораб

Публикувана на 22.02.2017 г.

зпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) ще проведе церемония по именуване на новопостроения кораб за хидрографски проучвания на 22 март 2017 г. /сряда/ от 11:00 ч. на понтон № 8 в гр. Русе.

Събитието ще бъде открито от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев, в присъствието на представители от Европейската комисия, заинтересовани страни от държавни институции и частния сектор.

Кръстница на кораба ще бъде Карла Пайс, европейски координатор за коридор „Рейнско-Дунавски“, а името на новопостроения кораб е Дунав 1.

Всички желаещи да бъдат част от събитието, могат свободно да се присъединят!

Плавателният съд е доставен по проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020. Оборудван с мощна хидрографска апаратура и лазерна система, той ще извършва заснемане на дъбочините в речното русло и ще създава модел на терена по протежение на брега, островите и заливите.

Чрез проучванията и измерванията ще се проследяват хидроморфоложките изменения на реката и движението на седиментите, които са причина за образуването на прагови участъци. Извършването на точни анализи ще дава насоки за потенциалното изменение на корабоплавателния път в българския участък от реката.

Кръстница на кораба: Карла Пайс, европейският координатор за коридор „Рейнско-Дунавски“

Капитан на кораба: Красимир Кънчев

Проектът се изпълнява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ №ДОПТТИ-5/30.03.2016 г., финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“

 

Обща стойност на проекта: 6 146 508 лв.
Източници на финансиране:

  • Европейски фонд за регионално развитие – 5 224 531 лв. – 85%
  • Национално съфинансиране – 921 976 лв. – 15 %
Начало на проекта: 31 март 2016 г.
Край на проекта: 31 януари 2018 г.© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]