A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Връзки с обществеността / Новини / Новият хидрографен кораб на ИАППД получи името „Дунав 1“

Новият хидрографен кораб на ИАППД получи името „Дунав 1“

Публикувана на 23.03.2017 г.

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) проведе церемония по кръщаване на новопостроения катамаран за хидрографни проучвания, чието име е „Дунав 1”. Събитието бе открито от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев, а кръстница на кораба e европейският координатор за коридор „Рейнско-Дунавски“ Карла Пайс .

Днес е световният ден на водата, а водата е символ на промяната. Именно така приемаме новия плавателен съд, чрез който ще бъдем достойни партньори при изпълнение на международните си задължения, заяви изпълнителният директор на ИАППД инж. Павлин Цонев.

Той допълни, че с реализацията на бъдещите проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. и Механизма за Свързана Европа, Агенцията ще осъществи техническо усъвършенстване, което ще отговори на повишените изисквания за габарити на корабоплавателния път, което ще доведе до увеличие на корабния трафик.

Събитието продължи с тържествен водосвет и завърши с красиво изпълнение на мажоретен състав „Есктрийм” с ръководител Вероника Миланова към Общински младежки дом в съчетание с духовия оркестър „Биг Бенд Русе” към Общинско предприятие „Русе Арт” с диригент Димчо Рубчев.

Сред присъстващите на церемонията бяха г-жа Дезире Оен от главна дирекция „Мобилност и транспорт” към Европейската комисия, областният управител Стефко Бурджиев, кметът на град Русе Пламен Стоилов, гости от Австрия и Румъния, заинтересовани страни от държавни институции и частния сектор.

Плавателният съд е доставен по проект „Подобряване на системите за навигация и тпохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2“, финансиран по Оперативна програмата „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Проектът се изпълнява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ №ДОПТТИ-5/30.03.2016 г., финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“

 

Обща стойност на проекта: 6 146 508 лв.
Източници на финансиране:

  • Европейски фонд за регионално развитие – 5 224 531 лв. – 85%
  • Национално съфинансиране – 921 976 лв. – 15 %
Начало на проекта: 31 март 2016 г.
Край на проекта: 31 януари 2018 г.© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]