A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Връзки с обществеността / Новини / Национален форум по проект Danube STREAM

Национален форум по проект Danube STREAM

Публикувана на 31.10.2017 г.

Днес, Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) проведе първия форум на заинтересованите страни по проект Danube STREAM, финансиран по Програма транснационално сътрудничество “Дунав“ 2014 – 2020 г. На срещата бе представен проекта и предстоящите за изпълнение дейности.

Danube STREAM събира множество експерти от различни институции и организации, отговорни за поддържането на плавателния път на р. Дунав. От българската страна участва ИАППД заедно с още осем партньора от държавите Австрия, Словакия, Унгария, Хърватска, Сърбия и Румъния. Основната цел на този проект е постигането на хармонизирано, иновативно и ефективно управление на плавателния път на река Дунав. Изпълнението му ще допринесе за хармонизиране на дейностите между придунавските страни, предоставяне на непрекъснато сътрудничество и развитие на информационните услуги за плавателния път, с което да се отговори на нуждите на потребителите. Ще се подобри безопасността на корабоплаването чрез осигуряване на точна информация за навигационните условия в реално време.

Светломир СтояновНа стратегическо ниво, дейностите по проекта са свързани със сътрудничеството със заинтересованите страни и координирането на политическо ниво. Поради това, във втората част от срещата бе открита дискусия, насочена директно към потребителите на плавателния път.

Участие във форума взеха представители от държавни инситуции, круизни компании, търговски фирми, корабособственици и др.

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез програма Транснационално сътрудничество “Дунав” 2014-2020

Общ бюджет: 2 108 661 EUR

Партньори: България (ИАППД), Австрия (Via donau), Словакия (SVP), Унгария (OVF), (RSOE), Хърватия (AVP), Сърбия (Plovput) и Румъния (ACN), (AFDJ)

Бюджет на ИАППД в проекта: 143 868 EUR

Период на изпълнение: 30 месеца (януари 2017 г. – юни 2019 г.)© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]