A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Връзки с обществеността / Новини / Нов кораб

Нов кораб

Публикувана на 30.01.2018 г.

На 31 януари 2018 г. (сряда) пристига новопостроеният кораб за хидрографски измервания на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД). Корабът ще акостира в гр. Русе в 11 часа на понтон № 2.

Специализираният плавателен съд, построен от варненската корабостроителница „МТГ Делфин“ в рамките на проект FAIRway Danube, е финансиран по Механизма за свързване на Европа.

Корабът е снабден с оборудване за извършване на високоточни хидрографски измервания, чрез които основно ще се събира информация за промените, настъпващи в критичните участъци. По този начин ще се подпомогне процесът на оптимизиране траекторията на корабоплавателния път в даден участък, а от там и по-добрите условия за транспортиране на стоки и пътници по реката.

 

От българска страна по проекта ИАППД ще достави още 10 броя автоматични хидрометрични станции, които ще бъдат монтирани в най-критичните места в общия българо-румънски участък на реката, както и нов маркиращ кораб, с който да се подобри обстановката по плавателния път.

С новото оборудване ще бъдат извършени пилотни дейности чрез събиране на висококачествени данни за условията на фарватера на всички критични места по река Дунав и неговите плавателни притоци и ще се изготвят прогнози за водните нива. Чрез тях ще се създаде солидна и хармонизирана база данни за управленски решения, свързани с речното инженерство, рехабилитация и поддържане на плавателния път.

 

Проектът се изпълнява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ 

INEA/CEF/TRAN/M2014/1043119, съфинансиран от Европейския съюз чрез Механизма за свързване на Европа

Общ бюджет: 23 357 255 EUR.

Партньори: България (ИАППД), Австрия (Via donau), Словакия (ARVD), Унгария (OVF), (NIF), Хърватия (AVP) и Румъния (ACN), (AFDJ)

Бюджет на ИАППД в проекта: 7 018 800 EUR.

Източници на финансиране:

  • Механизъм за свързване на Европа  –  (85%)
  • Национално съфинансиране –  (15%)

Период на изпълнение: юли 2015 г. – юни 2020 г.© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]