A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Връзки с обществеността / Новини / Поръчки за доставка на техника

Поръчки за доставка на техника

Публикувана на 17.01.2019 г.

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) обяви две обществени поръчки за доставка на оборудване, с което да извършва драгиране на река Дунав. Процедурите включват закупуване на драга, тръби за транспортиране на наносите, маневрен кораб, шалан и понтон.

С осигуряването на специализираната техника Агенцията ще има възможност със собствено оборудване да поддържа целогодишна плавателност на реката, съгласно препоръките на Дунавската комисия. Чрез удълбочаване на плавателния път се създават условия кораби с по-голяма товаропоносимост и газене да преминават през българския участък от р. Дунав, при повишена безопасност на превозите.

Двете поръчки, на обща стойност над 20,3 млн. лева, са част от изпълнението на проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване“, финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Ангажиментът на България по поддържане на корабоплавателния път е описан в Споразумение между правителствата на България и Румъния относно поддържането и подобряването на фарватера в българо-румънския участък на река Дунав от 29.11.1955 г. В него е регламентирано, че поддържането на участъка от Силистра до Сомовит се осъществява от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

 

Обща стойност на проекта: 20 632 677,38 лв.

Източници на финансиране:

  • Европейски фонд за регионално развитие – 17 537 775,77  лв. – 85%
  • Национално съфинансиране – 3 094 901,61 лв. – 15 %

 

Начало на проекта: 29 януари 2018  г.

Край на проекта: 31 януари 2021 г.© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]