A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Връзки с обществеността / Новини / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Публикувана на 09.08.2019 г.

Обявени са две обществени поръчки за доставка на оборудване, с което Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ да удълбочава плавателния път по река Дунав. Това включва закупуване на драга, тръби за транспортиране на наносите, маневрен кораб, шалан и понтон на обща стойност над 20,3 млн. лева.

Към момента ИАППД изпълнява тези свои задължения в рамките на съвместно възложена с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията обществена поръчка за драгиране, с която се гарантира корабоплаването в българския участък и през следващите 2 години.

С осигуряването на специализираната техника Агенцията ще има възможност със собствено оборудване да поддържа целогодишна плавателност на реката, съгласно препоръките на Дунавската комисия. Чрез удълбочаване на плавателния път се създават условия кораби с по-голяма товаропоносимост и газене да преминават през българския участък от р. Дунав, при повишена безопасност на превозите.

 

Дейностите са част от изпълнението на проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване“, финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

 

Обща стойност на проекта: 20 632 677,38 лв.

Източници на финансиране:

  • Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд – 17 537 775,77  лв. – 85%
  • Национално съфинансиране – 3 094 901,61 лв. – 15 %

 

Начало на проекта: 29 януари 2018  г.

Край на проекта: 31 януари 2021 г.© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]