A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Връзки с обществеността / Новини / Национален семинар

Национален семинар

Публикувана на 14.08.2019 г.

ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ проведе втори национален семинар по проект „Управление на седиментите по р. Дунав – възстановяване на седиментния баланс“. Събитието събра представители на държавния, неправителствения и образователния сектор в Русе, за да обсъдят мерки за по-добро и устойчиво управление на седиментите в басейна на р. Дунав.

С изпълнението на дейностите по проекта ще се постигнат по-добри условия за навигация, намаляване на рисковете от наводнения, подобрено екологично състояние и устойчиво функциониране на водноелектрическите централи.

 

Липсата на качествено управление на седиментите е призната от Международната комисия за защита на р. Дунав в Плановете за управление на речния басейн на река Дунав от 2009 г. и 2015 г.

В басейна на река Дунав се наблюдава все по-голямо несъответствие между излишък и недостиг на седименти. Наносният транспорт и управлението на седиментите са неотложни въпроси, които трябва да се разглеждат в широк транснационален контекст.

Проект Danube SEDIMENT може да се разглежда като пионер в областта на проучване на седиментния транспорт по р. Дунав.

 

Референтен № DTP1-1-195-2.1

Партньори: Германия, Унгария, Словения, Сърбия, Словакия, Австрия, Хърватия, Румъния и България.

Период за изпълнение на проекта:

01.01.2017 – 30.06.2019

Общ бюджет: 3 558 581,62 евро© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]