A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Връзки с обществеността / Новини / Приключили дейностите

Приключили дейностите

Публикувана на 08.10.2019 г.

Приключиха дейностите по удълбочаване на река Дунав в района на островите Батин, Белене и Вардим, планирани за 2019 г. Това са трите най-критични места от българския участък на река Дунав. Драгирането бе извършено в периода юли-септември.

Общият издрагиран обем възлиза на почти 300 000 куб.м.

В резултат на извършените драгажни дейности дълбочината на фарватера достигна 300 см и ширина 150 м при ниско корабоплавателно ниво, които позволяват нормално движение на плавателните съдове. Въпреки ниските водни нива, които са характерни за сезона, корабоплаването в критичните участъци е значително подобрено.

Припомняме, че драгажните дейности се изпълняват съгласно договор между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ и „Космос Шипинг“ АД. Подписаният договор е на стойност 6,7 млн. лева и гарантира поддържане на речните нива за срок от 3 години (до 2020 г. вкл.). Предстои да бъде изготвено допълнително споразумение за удължаване на срока с още три години, за да се гарантира нормалното поддържане на корабоплавателния път в българския участък на река Дунав.

ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ планира да закупи собствена мултифункционална драгираща техника, с която ще изпълнява ефективно своите ангажименти за поддръжка на фарватера в българския участък на река Дунав. Новите драгажни съоръжения ще бъдат доставени в рамките на проект, финансиран от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020, на стойност приблизително 20 млн. лева. Обявени са две обществени поръчки за закупуване на драга, тръби за транспортиране на наноси, шалан, понтон и маневрен кораб и се очаква скоро да бъдат избрани фирмите, които ще доставят специализираната техника.© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]