A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Връзки с обществеността / Новини / FAST Danube

FAST Danube

Публикувана на 20.02.2020 г.

Заданието за обхват и съдържание на доклад по Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение, свързано с подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на река Дунав, в рамките на проект FAST Danube, съфинансиран по Механизма за свързване на Европа, беше обсъдено със заинтересованите страни.

В рамките на събитието бяха представени технически решения, целящи обезпечаване на габаритите на корабоплавателния път. Като бяха направени и предложения и препоръки по отношение на инвестиционното намерение, които ще бъдат взети предвид при изготвянето на доклада по ОВОС. По-късно през 2020 година за планираните интервенции предстои провеждане на обществени обсъждания по реда на Закона за опазване на околната среда.

В работната среща участваха представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на околната среда и водите, Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“, AFDJ – Румъния, експерти на програма JASPERS, екологични НПО и други заинтересовани страни.

Проект FAST Danube е финансиран от Механизма за свързване на Европа. Партньори в неговото изпълнение са Речна администрация за Долен Дунав – Галац и ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“. Целта на проекта е подобряване на корабоплаването в общия българо-румънски участък на река Дунав.© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]