A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Връзки с обществеността / Новини / Десет нови автоматични станции

Десет нови автоматични станции

Публикувана на 09.09.2020 г.

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) вече получава данни в реално време за водното ниво, след като бяха поставени десет нови автоматични хидрометрични станции по р. Дунав. Станциите измерват водно ниво, температура на водата и въздуха. Информацията, която се получава от тях служи за изготвянето на прогноза за водните нива в общия българо-румънски участък на реката.

Проследяването на данните вече се извършва в участъка от с. Гомотарци, община Видин до с. Малък Преславец, област Силистра. Две от станциите са монтирани на двата моста на р. Дунав при Русе-Гюргево и Видин-Калафат. Друга е плаваща и е монтирана върху буй, изработен от стабилизиран полиетилен. Останалите станции са разположени в различни точки по българския бряг.

Всички станции са независими от наземната електроразпределителна мрежа, като електрозахранването се реализира чрез фотоволтаични панели, батерии и от контролер за преобразуване на енергията.

 

***

Доставката и монтирането на станциите е част от проект FAIRway Danube, който се съфинансира от Механизма за свързване на Европа. Основната цел на проекта е осъществяването на координирани и хармонизирани дейности, чрез които ще се събере информация за критичните участъци, водните нива и прогнози, което ще подпомогне планирането на речния транспорт по реката, проектирането на инженерни мерки или промяна на фарватера в даден участък.© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]