A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Връзки с обществеността / Новини / Церемония по именуване

Церемония по именуване

Публикувана на 27.05.2021 г.

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) ще проведе церемония по именуване на новопостроеното средство за драгаж на 3 юни 2021 г. /четвъртък/ от 11:00 ч. на понтон „Дунав турс“ в гр. Русе.

Сред гостите на събитието се очакват  заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Нели Андреева, представители на Управляващия орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020, представители на фирмата - изпълнител, както и заинтересовани от проекта страни от държавни институции и частния сектор.

Кръстница на кораба ще бъде Н. Пр. Беа тен Тъшър – посланик на Нидерландия в България.

 

Драга „Янтра“ е доставена в рамките на проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване, финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. Специализираното средство за драгаж е построено от нидерланската фирма „Дамен шипиярд Горинхем“ и е едно от най-модерните в България.

„Янтра“ е част от състав, който ще включва още понтон, шалан и маневрен кораб, които в момента са в процес на изработка в корабостроителница в Гюргево. Така от следващата година, ИАППД ще може да изпълнява със собствени сили и средства корекциите на речното дъно в критичните участъци на Дунав с които да гарантира нормалното корабоплаване в българския участък на  реката.

 

          Кръстница на кораба: Н. Пр. Беа тен Тъшър – посланик на Нидерландия в България

          Капитан на кораба: Петър Владов

Проектът се изпълнява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ  №ДОПТТИ-1/29.01.2018 г., финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“

Обща стойност на проекта: 20 632 677,38 лв.

Източници на финансиране:

  • Европейски фонд за регионално развитие – 17 537 775,77  лв. – 85%
  • Национално съфинансиране – 3 094 901,61 лв. – 15 %

 

Начало на проекта: 29 януари 2018  г.

Край на проекта: 28 февруари 2022 г.© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]