A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Връзки с обществеността / Новини / Драгиране в критичните участъци

Драгиране в критичните участъци

Публикувана на 09.06.2021 г.

 

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ започна драгиране в критичните участъци на реката. В края на месец май и началото на месец  юни беше направен първия драгаж в района на остров Бръшлен. Там бяха извършени удълбочителни дейности между километър 456.800 и км 454,500. Издрагираните утаечни маси в района са 94 596 м3, като  след приключване на работата са постигнати минималните изисквания за безопасно корабоплаване. В началото на тази седмица започна драгажна дейност в още един критичен район, който се намира в близост до устието на р. Янтра. Там според прогнозите ще бъдат издрагирани 96 721 м3. До края на годината ИАППД планира още едно драгиране. Мястото ще бъде определено на по-късен етап след като бъде преценена обстановката по реката и бъдат направени измервания от хидрографите.

Драгажните работи се изпълняват съгласно договор между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ и „Космос Шипинг“ АД на стойност е 6 730 640 лева без ДДС.

От следващата година ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ ще разполага със собствена мултифункционална драгажна техника, с която ще изпълнява сама своите ангажименти за поддръжка на фарватера в българския участък на река Дунав. Драгажното съоръжение „Янтра“ и тръбите за пренос на наноси вече са в Русе, а до края на годината се очаква доставка на понтон, шалан и маневрен кораб, които се строят в румънска корабостроителница. Новите драгажни съоръжения се доставят в рамките на проект, финансиран от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 на стойност приблизително 20 млн. лева.



© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]