A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Връзки с обществеността / Новини / Съвременни кораби и модерни технологии

Съвременни кораби и модерни технологии

Публикувана на 13.01.2022 г.

FAIRway Danube – първият инвестиционен проект, обхващащ целия Дунав и финансиран от Механизма за свързване на Европа, беше успешно приключен през декември 2021 г.  

Изпълнението му допринесе за подобряване на корабоплаването по реката чрез координирано закупуване на модерно оборудване за хидроложки услуги. Обединявайки усилията си, партньорите по проекта гарантират и свободния достъп до събраната информация за потребителите.

В рамките на проекта Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ достави катер за хидрографски проучвания на реката, кораба „Осъм“, който се грижи за обозначаването на фарватера в общия българо-румънски участък и осигурява безпроблемно корабоплаване. Също така бяха инсталирани 10 броя автоматични станции за измерване на водното ниво. Събраната информация се използва за изготвяне на прогноза за водните нива при станции Оряхово, Никопол, Свищов, Русе и Силистра за следващите седем дни.

Благодарение на изпълнението на проект FAIRway Danube беше повишена безопасността, ефективността и екологосъобразността на вътрешното корабоплаване.

Гледайте това видео, събиращо всички важни постижения на проекта:

https://www.youtube.com/watch?v=Gg8gX4xX2p4

Проектът се изпълнява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ 

 INEA/CEF/TRAN/M2014/1043119, съфинансиран от Европейския съюз чрез Механизма за свързване на Европа

Партньори: България (ИАППД), Австрия (Via donau), Словакия (ARVD), Унгария (OVF), (NIF), Хърватия (AVP) и Румъния (ACN), (AFDJ)

 

Период на изпълнение: юли 2015 г. – декември 2021 © Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]