A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Връзки с обществеността / Новини / ИАППД започва самостоятелен драгаж

ИАППД започва самостоятелен драгаж

Публикувана на 29.06.2022 г.

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) започва самостоятелен драгаж с новозакупената техника в началото на месец юли. Това съобщи изпълнителният директор инж. Павлин Цонев по време на заключителната пресконференция по проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване“.
За първи път в драгажа ще се включи новопридобитата техника на агенцията, която се състои от драга, маневрен кораб, понтон, шалан и тръби за пренос на наноси. През изминалите седмици приключи обучението на екипажа и бяха направени проби, за да се стиковат екипите.
Според предварителните планове, в началото на юли, техниката ще тръгне за района на остров Белене – един от традиционно критичните участъци на реката през летните месеци, когато нивото на реката спада. По предварителни данни се очаква издрагираният материал да бъде в обем от 80 000 м3, които ще бъдат върнати на подходящо място в река Дунав.
За да поддържа нормално корабоплавателно ниво през летния сезон, ИАППД получи целево финансиране от Министерство на транспорта и съобщенията в размер на 300 000 лева.   Паралелно с това в момента е в ход обществена поръчка, обявена от МТС и ИАППД, за извършване на драгажни дейности. Очаква се резултатите от нея да бъдат обявени до един месец. Условията на търга предвиждат да бъде подписан договор за 3-годишен период, а индикативната стойност е 7 милиона лева.
……..
Проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване“ се изпълнява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ  №ДОПТТИ-1/29.01.2018 г., финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“

Обща стойност на проекта: 20 632 677,38 лв.
Източници на финансиране:
·         Европейски фонд за регионално развитие – 17 537 775,77  лв. – 85%
·         Национално съфинансиране – 3 094 901,61 лв. – 15 %
Начало на проекта: 29 януари 2018  г.
Край на проекта: 30 септември 2022 г.© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]