A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Връзки с обществеността / Новини / България и Румъния с общ план за действие

България и Румъния с общ план за действие

Публикувана на 13.02.2023 г.

На 9-ти и 10-ти февруари, в гр. Гюргево, Румъния се проведе заседание на Смесената българо-румънска комисия за поддържане и подобряване на фарватера в българо-румънския участък на река Дунав. Комисията е създадена през 1955 г. по силата на споразумение между двете страни и заседава два пъти годишно. Участие в работата на комисията вземат ръководителите и експерти на структурите, ангажирани с изучаването на режима на реката и поддържането на корабоплавателния път – Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ – Русе и Речна администрация на Долен Дунав – Галац (R.A. Administratia Fluviala a Dunarii de Jos Galati).

По време на последното заседание бяха обсъдени и анализирани хидроложките и навигационните условия през изминалата 2022 г., която беше изключително маловодна и това създаде редица затруднения за корабоплаването в общия участък от реката. Представителите на двете администрации съвместно планираха действията, които ще бъдат предприети за осигуряване на безопасно корабоплаване, отчитайки необходимостта от гарантиране на минимални параметри на корабоплавателния път. Двете страни подготвиха общ план за действие през 2023 г., включващ редица мероприятия – хидрографски измервания, обозначаване на пътя с плаваща и брегова сигнализация, извършване на драгажни работи в критичните участъци. Също така беше постигнато съгласие за ежедневен обмен на информация между двете администрации и оперативно планиране на работите, в случаите на ниски водни стоежи или тенденция за такива. Необходимите сили и средства за извършване на планираните дейности (екипажи, плавателни съдове, специализирани технически средства и оборудване) са налични в двете администрации. Те са финансово обезпечени и в готовност за започване на работа при необходимост.© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]