A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Връзки с обществеността / Новини / Ново хидрографско оборудване

Ново хидрографско оборудване

Публикувана на 29.05.2023 г.

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ започва работа по нов проект „Подобряване на навигационната обстановка по р. Дунав чрез доставка на хидрографско оборудване“.

Той ще надгради вече успешно приключилия проект за подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав, по който беше построен и доставен катамаран за хидрографски проучвания „Дунав 1”.

 И двата проекта се финансират по Приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020: „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“.

Целта на настоящия проект е да се обнови остарялото хидрографско оборудване на „Дунав 1“ чрез доставка на многолъчев ехолот и лазерна радарна система LiDAR. Те ще подпомогнат работата на експертите на ИАППД при сканиране на речното дъно и ще предоставят нагледна 3D визуализация.

По този начин ще се извършва още по-добра проучвателна и навременна геодезическа и хидрографна дейност в общия българо-румънски участък на река Дунав. Проектът е на обща стойност над 2 000 000 лева, а срокът му на изпълнение е до края на календарната 2023 година.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“.

Обща стойност на проекта: 2 039 168,29лв.

Източници на финансиране:

  • Европейски фонд за регионално развитие – 1 733 293,05 лв. – 85%
  • Национално съфинансиране – 305 875,24 лв. – 15%

Начало на проекта:  1 февруари 2023  г.

 

Край на проекта: 31 декември 2023 г.© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]