A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Връзки с обществеността / Новини / ИАППД финализира успешно проект

ИАППД финализира успешно проект

Публикувана на 17.10.2023 г.

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ приключи успешно още един проект, този път за обновяване на хидрографската си техника. „Подобряване на навигационната обстановка по р. Дунав чрез доставка на хидрографско оборудване“ беше реализиран за изключително кратък период от време. Началото му беше поставено през февруари, а финалните дейности приключиха в края на миналия месец. Апаратурата беше доставена през лятото, когато беше направено обучение за работа с нея от фирмата доставчик.

Възможностите на новата техника бяха представени от изпълнителния директор на ИАППД Ивелин Занев, който уточни, че техниката вече изпълнява своите функции при работата на хидрографите. През последните дни с нейна помощ беше направен драгажен план за корекция на речното дъно, което се извършва в момента.

В рамките на проекта, който получи над 2 милиона лева финансиране по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ бяха доставени последен модел ехолот, необходим за сканиране на речното дъно и лазерна радарна система. Така на практика Агенцията продължава тенденцията да осъвременява техниката с която разполага. И двата уреда са нужни в работата на ИАППД при извършване на ежедневните дейности по мониторинг на речното дъно, колоните на мостове и брега на реката. Те ще се използват и при по-ниско ниво на реката, каквото е през последните дни.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“.

Обща стойност на проекта: 2 039 168,29лв.

Източници на финансиране:

Европейски фонд за регионално развитие – 1 733 293,05 лв. – 85%

Национално съфинансиране – 305 875,24 лв. – 15%

Начало на проекта:  1 февруари 2023  г.

Край на проекта: 31 декември 2023 г.© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]