Основна форма на герба на Република България Република България Министерство на транспорта и съобщенията

  Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

флаг на ЕС Транспорт и транспортна инфраструктура

водни стоежи

Водни стоежи в българския участък
на река Дунав за  27 февруари, 2024

Хидрометеорологични станции
станциякило­метър воден стоеж [cm]
водно количество [m3/s]
разлика
за 24 ч. [cm]
t вода
[°C]
Ново село833.60 386 Q: 6 426 -10 8
Лом743.30 454 Q: 6 490 -6 8.5
Оряхово678.00 337 Q: 6 605 -9 9.2
Никопол597.50 391   -10 8.6
Свищов554.30 366 Q: 6 801 -13 8.7
Русе495.60 377 Q: 6 911 -16 8.4
Силистра375.50 408 Q: 7 289 -6 8.7

След 7:00 часа́, водните стоежи се показват в сиво, което означава, че са от предния ден. При въвеждане на нивото от дежурния, цвета на числото се променя на син, за да обозначи актуален воден стоеж.

Автоматични хидрометрични станции
станциякило­метърводен стоеж [cm] промяна за
последните 6 часа
t вода
[°C]
Ново село833.60 395 lang('hydro.rise')8.1
Гомотарци819.00 277 lang('hydro.rise')8.8
мост Видин796.00 435 lang('hydro.nochange')
Козлодуй703.90 211 lang('hydro.falling')9.2
Оряхово678.00 331 lang('hydro.falling')10.2
Байкал640.80 172 lang('hydro.falling')9.9
Загражден625.00 190 lang('hydro.nochange')10.3
Никопол597.50 390 lang('hydro.falling')8.8
Свищов554.30 360 lang('hydro.falling')10.5
мост Русе488.70 372 lang('hydro.falling')
Ряхово465.40 143 lang('hydro.falling')9.7
Малък Преславец413.90 214 lang('hydro.falling')10.1
Силистра375.50 395 lang('hydro.falling')9.4
ОЩЕ...

активни щормови явления

Ново село

Няма активни щормови явления.

Лом

Няма активни щормови явления.

Оряхово

Няма активни щормови явления.

Свищов

Няма активни щормови явления.

Русе

Няма активни щормови явления.

Силистра

Няма активни щормови явления.

ОЩЕ...

критични участъци

В тази секция ще намерите актуална информация за участъците с повишен риск за корабоплаването от километър 374.00 до километър 610.00.

ОЩЕ...

навигационна обстановка

-> PDF
ОЩЕ...

ЕНК и РИС индекс

РИС индекс

РИС индексът е списък от кодове на местоположението (ISRS) с допълнителна информация за обектите, като характеристика (име, фарватер, ...), ограничения (дълбочина, клиренс на мост, далекопровод, ...), работно време и т. н..

Националният РИС индекс свалете от тук


електронни навигационни карти

Програма за визуализиране на електронните карти, можете да свалите от сайта на 7Cs
Ако имате някакви препоръки или забележки по публикуваните в момента ЕНК моля изпратете на електронна поща: адрес електронна поща

електронни навигационни карти
Български участък
(km375 - km610)
20.02.2024

ОЩЕ...

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ" е единствената специализирана администрация, изпълняваща функции в съответствие с вътрешното и международното право за осъществяване международните задължения на Република България по обслужването, проучването и поддържането на условията за корабоплаване по река Дунав.

Като орган на изпълнителната власт ИАППД осъществява дейности в интерес на обществото и в съответствие с поетите от българската държава международни ангажименти (задължения) съгласно Белградската конвенция за режима на корабоплаване по Дунава, Споразумение между правителството на Р България и Румъния относно поддържането и подобряването на фарватера в българо-румънския участък на р. Дунав от 13.02.1956 г., Меморандума за разбирателство за развитието на общоевропейски транспортен коридор VІІ (река Дунав) и други международни и вътрешни нормативни актове.

Основните приоритети в дейността на Агенцията са свързани с осигуряване условия за безопасно корабоплаване в българския участък на река Дунав, поддържане, модернизация и изграждане на транспортната инфраструктура, подобряване управлението, изпълнението и успешното финализиране на проекти, финансирани със средства на Европейския съюз.